REFORMA EDUKACJI

Spotkanie dotyczące reformy edukacji w Gminie Kłobuck odbyło się wczoraj w tutejszym gimnazjum. Wczoraj na hali sportowej gimnazjum w Kłobucku odbyło się spotkanie w sprawie reformy edukacji w gminie Kłobuck.

 

 

 

 

Burmistrz Zakrzewski otworzył spotkanie informując uczestników o jego poszczególnych punktach. Oprócz zaproszonych rodziców na sali obecni byli Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych Sylwia Piątkowska, Dyrektor Gimnazjum Paweł Kotkowski, Z-ca Dyrektora Gimnazjum Sylwia Galle, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku Bożena Rumin, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku Aleksandra Klimza oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska.

 

 

Podczas spotkania został przestawiony schemat reformy, podział szkół i klas, plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów tych szkół w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Przedstawione zostały również koszta w związku ze zmianą reformy. Najważniejszą zmianą, która nastąpi po wprowadzeniu reformy będzie utworzenie z obecnego Gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 3.

 

 

Rodzice zabierali głos w dyskusji, zadawali pytania organizatorom oraz przedstawicielom kuratorium. Udzielający odpowiedzi potwierdzili, że przygotowane rozwiązania dotyczące zmian w systemie edukacji mają na celu podniesienie jakości kształcenia i poprawę bezpieczeństwa w szkole, a jednocześnie sprawne zorganizowanie pracy wszystkim pracownikom szkoły.

 

 

Według reformy nowa sieć szkół w Gminie Kłobuck powinna gwarantować skuteczną realizację zadań szkół podstawowych, w nowych warunkach organizacyjnych, wynikających z wydłużonego do ośmiu lat cyklu kształcenia, odpowiadać na wyzwania demograficzne występujące w obwodach poszczególnych szkół, uwzględniać ruchy migracyjne, utrzymać na niezmienionym poziomie lub nawet skrócić drogę dziecka z domu do szkoły obwodowej.

 

 

W środę 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe i przepisy je wprowadzające zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2017 poz. 59, Dz.U. 2017 poz. 60). Od 1 września 2017 roku system szkolny w Polsce tworzyć będą ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika.

 

 

W związku z reformą systemu szkolnego przygotowana została propozycja zmian sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kłobuck. Jej głównym założeniem jest wydłużenie cyklu kształcenia o dwa lata – sześcioletni cykl kształcenia zostanie zastąpiony ośmioletnim. Jednocześnie w ciągu dwóch lat, począwszy od 1 września 2017 r., nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów.

 

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Gminy Kłobuck

 

 

Comments

comments

Written by