Dobrze wydajemy dotację

Proszę Państwa – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uchyliło – w dniu 2 listopada 2016 r, w całości decyzję wójta Gminy Opatów o zwrot ponad 255 000 zł – z tytułu rzekomo nienależnie pobranej oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji, kierowaną do Stowarzyszenia Nasza Szkoła w Zwierzyńcu Pierwszym.
 
SKO przekazało również sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, to znaczy przez Wójta Gminy Opatów. Na ostateczną decyzje Kolegium, wójtowi przysługiwało prawo wniesienia – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – skargi w terminie 30 dni, czego nie uczynił. Minęło od tego czasu ponad 2 miesiące i nie ma w tej sprawie żadnych działań – widać w Gminie Opatów nie obowiązują żadne terminy ( zakończenie kontroli, która jest początkiem całej „awantury” było w połowie sierpnia 2015 r. )- sprawa trwa już półtora roku. Kolegium Odwoławcze wydało decyzję w ciągu miesiąca, więc chyba nie jest to tak skomplikowana sprawa żeby procedować ją tak długi czas? Natomiast sprawą kluczową jest fakt, że to orzeczenie Kolegium unieważnia zarzuty adresowane przez Wójta Gminy Opatów w stosunku do Stowarzyszenia Nasza Szkoła. Jak orzeka Kolegium – wójt może ponownie sprawę rozpatrywać i poprzez zastosowanie drogi prawnej od nowa ją procedować. Występować publicznie i oskarżać o złe wydatkowanie może dopiero po zakończenia postępowania. To, co działo się na sławetnej sesji, było zwykłym pomówieniem i naruszeniem dobrego imienia Stowarzyszenia Nasza Szkoła. Stowarzyszenie od września 2015 oczekuje na zakończenie kompromitującej gminę kontroli. Takie są fakty. Na tym etapie wszelkie interpretacje, że część zarzutów Kolegium uchyliło, a część nie – są nieprawidłowe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Wójta Gminy Opatów w całości. Stowarzyszenie ma podstawy, aby domagać się zadośćuczynienia z tytułu pomówienia przez wójta Bogdana Sośniaka na Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2016 roku. Zarzucono – publicznie, Stowarzyszeniu Nasza Szkoła nieprawidłowe wydatkowanie ponad 255 000 zł. Zarzut formułowany był na podstawie skandalicznego protokołu pokontrolnego wykonanego przez pracowników gminy. Wójt nie uruchomił procedury administracyjnej i nie wystąpił z decyzją o zwrot wymienionej kwoty. Tymczasem, jak stwierdziło Kolegium, kontrola w wielu przypadkach popełniła błędy i kwestionuje sposób prowadzenia czynności kontrolnych. Po zakończeniu kontroli Wójt miał wystąpić na drogę postępowania administracyjnego, a nie publicznie oskarżać. Po uchyleniu decyzji okazuje się, że nie ma potwierdzenia prawnego na jego słowa oskarżające Stowarzyszenie Nasza Szkoła. Nadmienić należy, że sesję na okoliczność przedstawienia protokołu z kontroli wydatkowania dotacji zwołał przewodniczący Rady Gminy w Opatowie – Witold Łacny. Szkoda może, że nie zwoływał takich samych sesji gdy były pozytywne dla Stowarzyszenia wyniki protokołów za lata 2012, 2013, 2014. Trzeba być „mądrym inaczej” aby poświęcić czas radnych na coś, co nie jest zgodne z prawem, a tylko subiektywnymi odczuciami zespołu pani Grzelińskiej, której nastawienie do szkoły w Zwierzyńcu jest powszechnie znane. Najczęstszym stwierdzeniem bowiem w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającej decyzję Wójta Gminy Opatów jest : „żądanie zwrotu jest nieuzasadnione”. Stowarzyszenie wystąpi do Rady Gminy o zadośćuczynienie z tytułu pomówienia i naruszenie dobrego imienia Stowarzyszenia. Niech ci wszyscy, którzy tak lekko rzucali oskarżenia i niewybredne komentarze w końcu odpowiedzą prawnie, bądź nas przeproszą. Zobaczymy – czy stać ich tylko na pomówienia?

Andrzej Zalski.

 

Comments

comments

Written by