Narażają uczniów?

Szkoła zagraża życiu i bezpieczeństwu uczniów. Z takim donosem wystąpił życzliwy do Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Jeżeli już, to zagrożenie stwarza Gmina Opatów, która jest właścicielem obiektu szkoły, który przekazała nam do użytkowania.

 

 

Dziwne jest to, że 31 sierpnia 2012 ta sama Powiatowa Straż Pożarna dopuściła rozpoczynającą swoją działalność szkołę do użytku, wtedy okazało się że szkoła spełniała wszystkie wymogi. PSP wydała opinię pozytywną. Przecież w tym czasie nie zdemontowaliśmy hydrantów, nie skróciliśmy schodów i nie zlikwidowaliśmy systemów oddymiających. To wtedy było dobrze a dzisiaj źle?
Zalecenia które PSP nam zaleciła a które były możliwe w naszym zakresie wykonaliśmy. Natomiast nie możemy wykonywać zaleceń leżących w gestii gminy. Od samego początku włodarze gminy byli święcie przekonani o tym, że nie zdołamy sprostać zadaniom jakie leżą na prowadzących szkołę. Myślę że po cichu nazywali nas stowarzyszeniem „I tak im się nie uda”. Tylko że, nie rozumiem dlaczego z powodu zaniedbania gminy mają cierpieć dzieci w Zwierzyńcu Pierwszym? Przecież także jesteśmy mieszkańcami gminy, także płacimy podatki.
Ostatnio komisja Rady Gminy zajmująca się oświatą dokonała wizytacji opatowskich szkół. Sprawdzano ogólne warunki. Pytając dyrektorów szkół podstawowych stwierdziłem, że w pozostałych szkołach są takie same braki jakie wykazano w Zwierzyńcu Pierwszym. Zarówno szkole w Zwierzyńcu Pierwszym jak i w pozostałych są prowadzone oddziały przedszkolne.
 W tych szkołach jest brak klatek ewakuacyjnych wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu. W szkołach jest brak poziomych dróg ewakuacyjnych (oświetlonych tylko światłem sztucznym) na podłogach znajduje się wykładzina podłogowa łatwopalna. Brak dróg ewakuacyjnych, są tylko jedne klatki schodowe. Nieprawidłowe są długości spoczników klatki schodowej. Brak hydrantów przeciw pożarowych. Nie ma stref oddzielających przedszkola od szkoły. W trosce o bezpieczeństwo w tych szkołach jako radny Rady Gminy wystąpiłem do Powiatowej Straży Pożarnej o dokonanie kontroli w tym zakresie.
Są to braki które nie istnieją tylko w szkołach opatowskich. Wezmę państwa za światków że szkół z takimi dolegliwościami w naszym powiecie jest mnóstwo. Rzecz polega na tym że zarzuty te adresowane są tylko pod adresem Naszej Szkoły, w sytuacji gdy właścicielem jest gmina. Gmina jako właściciel ma w obowiązku takie uzupełnienia wykonywać. Stowarzyszenie kilkakrotnie występowało do Rady Gminy w Opatowie o zmianę formy umowy lub o przekazanie obiektu szkoły dla Stowarzyszenia. Rada Gminy systematycznie odmownie odpowiadała na wniosek  Stowarzyszenia. Natomiast  sama nie wywiązuje się z obowiązków które na niej ciążą. Nie rozumiem jak można zarzucać nam nieprawidłowości które obarczają gminę? Czyżby gmina sam na siebie złożyła donos? Odwołaliśmy się do Sądu Administracyjnego o ustalenie adresata, który ma wykonać zalecenia Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.  Andrzej Zalski.

Comments

comments

Written by