Reforma edukacji

REFORMA EDUKACJI W GMINIE KŁOBUCK NA LATA 2017 – 2019.

W związku z reformą systemu szkolnego przygotowana została propozycja zmian sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kłobuck. Jej głównym założeniem jest wydłużenie cyklu kształcenia o dwa lata – sześcioletni cykl kształcenia zostanie zastąpiony ośmioletnim. Jednocześnie w ciągu dwóch lat, począwszy od 1 września 2017 r., nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów.

Nowa sieć szkół w Gminie Kłobuck ma umożliwiać realizację następujących celów:

– gwarantować skuteczną realizację zadań szkół podstawowych, w nowych warunkach organizacyjnych, wynikających z wydłużonego do ośmiu lat cyklu kształcenia,

– odpowiadać na wyzwania demograficzne występujące w obwodach poszczególnych szkół, uwzględniać ruchy migracyjne,

– utrzymać na niezmienionym poziomie lub nawet skrócić drogę dziecka z domu do szkoły obwodowej,

Nowa sieć szkół w Gminie Kłobuck powinna umożliwiać realizację następujących celów:

– ograniczać skalę niezbędnych ruchów kadrowych,

– optymalizować koszty stałe prowadzenia nowej sieci szkół,

– optymalizować koszty adaptacji istniejących obiektów oświatowych do ich nowych funkcji.
W Gminie Kłobuck zlokalizowanych jest obecnie 6 szkół podstawowych (w tym 4 działające w ramach zespołów szkół), liczących łącznie 59 oddziałów i 1065 dzieci oraz 5 publicznych gimnazjów (w tym 4 działające w ramach zespołów szkół), w których łącznie w 28 oddziałach uczy się 518 uczniów. Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Kłobuck wynosi obecnie (wg danych z SIO):

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku 290 uczniów (14 oddziałów)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły 388 uczniów (19 oddziałów)

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza 316 uczniów (15 oddziałów)

Zespół Szkół w Libidzy 113 uczniów, w tym: 41 gimnazjum (3 oddz.) i 72 szkoła podstawowa (6 oddz.)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie 148 uczniów, w tym: 53 gimnazjum (3 oddz.) i 95 szkoła podstawowa (6 oddz.)

Zespół Szkół w Białej 106 uczniów, w tym: 41 gimnazjum (3 oddz.) i 65 szkoła podstawowa (5 oddz.)

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Gen. Józefa Bema w Kamyku 222 uczniów, w tym: 93 gimnazjum (5 oddz.) i 129 szkoła podstawowa (8 oddz.)

Przed zmianami jest: Szkoły Podstawowe – 2, Gimnazja – 1, Zespoły szkół -2, Zespoły Szkolno-Przedszkolne -2.  Razem – 7
Po zmianach: Szkoły Podstawowe  -5, Zespoły Szkolno-Przedszkolne -2. Razem -7
Plan sieci publicznych szkół podstawowych  oraz granice obwodów tych szkół  w okresie od dnia 1 września 2017 r.  do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. W. Sebyły w Kłobucku
GRANICE OBWODU

ul. 11 Listopada, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Osiedlowa, Spacerowa, Zielona, Topolowa, Sportowa, Zamkowa, Elizy Orzeszkowej, Poprzeczna, Wiśniowa, Leonida Teligi, Radosna, Wesoła, Marii Konopnickiej, Cicha, Miła, Ustronna, Boczna, Prosta, Ładna, Równoległa, Pogodna, Łąkowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Podleśna, Leśna, Rolnicza, Wrzosowa, Źródlana, Wesoła, Generała Władysława Andersa, Krótka, Henryka Dąbrowskiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Hetmana Żółkiewskiego, Mała,  Maurycego Beniowskiego, Generała Józefa Bema, Dywizjonu 303, Generała Stanisława Maczka, Majora Hubala, Żwirki i Wigury, Bartosza Głowackiego, Władysława Sebyły

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza w Kłobucku
GRANICE OBWODU

Rynek im. Jana Pawła II, ul. Szkolna do Witosa, kpt. Marcina Cielebana, Topazowa, Diamentowa, Szafirowa, Srebrna, Złota, Gajowa, Gwiezdna, Sadowa, Ks. Ignacego Skorupki, Krzywa, Kamienna, Powstańców Śląskich,  Spadkowa, Cmentarna, Częstochowska, 3 Maja, Okólna, Wieluńska, Górnicza, Stanisława Staszica, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Ks. Piotra Ściegiennego, Kwiatowa, Jurija Gagarina, Zakrzewska, Janusza Korczaka, Ks. Augustyna Kordeckiego, Adama Asnyka, Hugona Kołłątaja, Dębowa, Błotna, Mikołaja Reja, Stawowa, Żabia, Wodna, Jesionowa, Klonowa, Wierzbowa, Kasztanowa, Akacjowa, Henryka Sienkiewicza, Śląska, Kręta, 17 Stycznia, Juliusza Słowackiego, Generała Józefa Hallera, Przemysłowa, Nadrzeczna, sołectwo Rybno

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłobucku
GRANICE OBWODU

Bohaterów Bitwy pod Mokrą, Juliana Tuwima, Bolesława Prusa, Reymonta, Bolesława Leśmiana, Haliny Poświatowskiej, Zofii Nałkowskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Długa, Nowa, Piaskowa, Przejazdowa, Wiejska, Wincentego Witosa,  Żytnia, Słoneczna, Wschodnia, Wspólna, Nowa, Księżycowa, Szkolna od ul. Witosa,  Konwaliowa, Różana, Generała Juliusza Rómmla, Przechodnia, Harcerska, Targowa, Jana Długosza, Wodociągowa, Jasna, Spokojna, Wąska, Ciasna, Tadeusza Kościuszki, Ogrójcowa,  Kolejowa, Armii Krajowej, Mikołaja Kopernika,  Parkowa, Strażacka, Wały, Wojska Polskiego.
Ponad to obwodowymi szkołami będą: Zespół Szkół w Libidzy i w Białej. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kamyku i Łobodnie.
Andrzej Zalski.  

 

Reklama


 

Comments

comments

Written by