„Korekta” protokołu.

SOŁTYS DOKONAŁ SAMODZIELNIE "KOREKTY" PROTOKOŁU ZEBRANIA SOŁECKIEGO !!! Na drugiej stronie protokołu zebrania sołeckiego w Białej, sołtys wsi Zygmunt Bełtowski naniósł poprawkę. Wykreślił słowa „pierwszej” – dotyczyło to kolejności utwardzenia ulic we wsi. Sołtys nie przewodniczył zebraniu ani nie protokołował. Czytaj więcej