Wyjaśnienie

ŻĄDANIE SPROSTOWANIE BEZ KOMENTARZA !!!

Żąda przeprosin. Sprostowania żąda redaktor Jarosław Brzęczek. Gazeta Nowiny Kłobuckie nie ma prawa umieścić komentarza na ten temat opublikowanego sprostowania. Jarosław Brzęczek żąda również, aby usuwać negatywne komentarze, które pokazały by się pod artykułem, jak i te które ukażą się pod sprostowaniem. Od kiedy to Jarosław Brzęczek żąda usuwania wpisów mi komentarzy pod wyemitowanymi postami? Czyżby dlatego, że dotyczą jego? Pozwolił sobie sobie stwierdzić, że zapisy naruszają jego dobre imię. Ja nie piszę komentarza, natomiast piszę tylko wyjaśnienie. Nie piszę wyjaśnienia po opublikowaniu jego żądań tylko przed. A więc: Zwrócili się do nas czytelnicy z informacją że w kuluarach imprezy III Powiatowego Przeglądu Patriotycznego radny z Kłobucka Jan Puchała zwrócił się do redaktora Telewizji Katowickiej z zapytaniem kiedy oni odwiedzą Kłobuck. Z relacji pana Dariusza Suchanka wynikło, że redaktor odpowiedział radnemu że „dopóki w mieście będzie taka władza to nigdy”. Ta wypowiedz pana Suchanka spowodowała szereg interpretacji które państwo znacie. Na ten artykuł odpowiedziała pani Małgorzata Leszczyńska przedstawiająca się jako córka radnego że w trakcie tego pytania był obecny starosta, redaktor TV oraz redaktor Brzęczek, który te słowa wypowiedział. Komentarz gazety był sprowokowany wypowiedzią pani Małgorzaty Leszczyńskiej. Tak, pan Suchanek poinformował gazetę o tej niefortunnej wypowiedzi. Takiej interpretacji zdarzenia dokonało szereg innych osób. Zwrócił się do mnie pan Brzęczek stwierdzając, że on nic takiego nie powiedział i żąda sprostowania i przeprosin. Po naszej rozmowie redaktor tygodnika Kłobucka.pl wystąpił do mnie z pismem. Gazeta w związku ze sprzecznymi informacjami postanowiła cały materiał wycofać z Facebooka. Ponownie zamieszczamy go wraz z pismem Brzęczka i na jego prośbę. Nie można żądać aby materiał już usunięty usuwać i zarazem żądać umieszczenia go na portalu ponownie. Ale czego się nie robi w imię wyjaśnienia sprawy. Sprostowanie którego żąda Brzęczek spowoduje następne żądanie, sprostowania ze strony Pana Dariusza Suchanka i pani Małgorzaty Leszczyńskiej. Oni twierdzą, że było inaczej. Gazeta Nowiny Kłobuckie komentuje to zdarzenie. Panie Brzęczek jest pan osobą publiczną. Nie może zabronić pan używania pańskiego nazwiska, a już na pewno nie ma pan prawa występować w imieniu telewizji . Nie zrozumiałe jest dla mnie żądanie twierdzenie o obrazie współpracownika który jest operatorem w TV Katowice. Proszę o podanie imienia i nazwiska tej osoby. To już żąda pan abym przepraszał osoby urojone? Wypowiedz Dariusza Suchanka mamy zarchiwizowaną, wypowiedz pani Leszczyńskiej jest również zarchiwizowana. Mógł pan zażądać opublikowania treści sprostowania napisanego przez pana,ale nie miał pan prawa podpisać treść zaproponowanego sprostowania moim imieniem i nazwiskiem. Ale w związku z faktem że czuje się pan nie komfortowo i twierdzi pan że nie wypowiedział pan tych opublikowanych słów,są to słowa przeciwko słowom, z całym szacunkiem przepraszam Pana. Nie publikuję treści napisanego przez pana sprostowania ze względu na fakt podpisania go przez pana bez mojego upoważnienia.

Andrzej Zalski.

 

Treść naszego artykułu na Facebooku: "Przegląd Pieśni Patriotycznych !! IMPREZA PATRIOTYCZNA CZY POLITYCZNA!!! Wczoraj w Krzepicach w w hali sportowej Gimnazjum odbył się III Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych. Obecni była cała wierchuszka PSL-u . Z roku na rok obsada się nie zmienia. Były lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, wójtowie a nawet Telewizja Katowice. Ani jednego posła z PiS-u. Impreza jak to przegląd , była imponująca – a stało się to za sprawą zespołów ludowych. Odśpiewano Rotę, zespoły występowały, politycy ucztowali. A jakże by inaczej. W nawale imprez organizowanych przez ludowców można by całość skwitować kilkoma zdaniami „My Władza” pokazujemy na co nas stać. A co? Oczywiście za pieniądze podatnika. Ale najciekawsza wymiana zdań miała miejsce pod koniec imprezy. Radny z Kłobucka Jan Puchała zapytał na odchodne redaktora TVP Katowice "Kiedy telewizja przyjedzie do nas do Kłobucka?" na to redaktor odparł: "Dopóki w mieście będzie taka władza jaka jest teraz, to nie przyjedziemy". Jak to odebrać? Telewizja Katowice nie komentuje tylko uprawia politykę? Telewizja Katowice nie jest telewizją komercyjną. Finansowana jest ze środków publicznych. Czyżby zaszło jakieś nieporozumienie? Proponuję aby ugrupowanie Burmistrza Zakrzewskiego „zapisało”się do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chociaż na czas przyjazdu Telewizji Katowickiej. Zróbcie IM tą przyjemność. Jak odjadą wrócicie do swoich przekonań.

Andrzej Zalski."

Treść pisma od Jarosław Brzęczka: "Szanowny Panie Redaktorze, W nawiązaniu do rozmowy z dnia 08.11.2017 bardzo proszę o zamieszczenie dołączonego sprostowania w niezmienionej formie i bez komentarzy ze strony Państwa redakcji. Zwracam się również z prośbą o usunięcie negatywnych komentarzy, które pojawiły się pod artykułem, jak również tych, które mogą pojawić się pod jego sprostowaniem. Dodatkowo – proszę o „przypięcie” na stronie serwisu społecznościowego Facebook wiadomości na co najmniej 12 godzin, od godziny 12:00 w piątek, sobotę lub niedzielę, jak miało to miejsce w przypadku artykułu z dnia 5 listopada pt. „Przegląd Pieśni Patriotycznych. IMPREZA PATRIOTYCZNA CZY POLITYCZNA!!!” Uzasadnienie. Podanie nieprawdziwych stwierdzeń w gazecie lub elektronicznym profilu gazety w sposób kategoryczny, nie pozostawiający czytelnikowi wątpliwości co do prawdziwości opisywanego faktu, niewątpliwie narusza dobra osobiste Jarosława Brzęczka będącego redaktorem naczelnym tygodnika Klobucka.pl. Narusza również jego godność i dobre imię. Należy podkreślić, że wskazana wypowiedź zawiera w sobie konkretną informację, nie ewentualnie przypuszczenie, ponadto brak w niej zastrzeżenia, iż jest to jedynie przekonanie autora, oparte lub nieoparte na dostatecznej podstawie faktycznej, która nie została w artykule przytoczona. Dodać należy, że przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984r., nr 5, poz. 24 ze zm.) nakładają na prasę obowiązek prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk (art. 6 ust. 1), sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych informacji i chronienia dóbr osobistych (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2). Nie jest zatem wystarczającym usprawiedliwieniem, dla przedstawienia takiego faktu, stwierdzenie zawarte w komentarzach osób mogących działać w imieniu lub z przyzwolenia red. Andrzeja Zalskiego – Wiktoria Syguda "Zapewne gazeta ma swoich informatorów, którzy przekazali inną wersję wydarzeń". Pozostawiając komentarz pod artykułem zawierającym nieprawdziwe stwierdzenia, stwarza się pozory prawdziwości materiałów zamieszczonych w artykule, to działanie nieuprawnione. Z poważaniem Jarosław Brzeczek Red. Naczelny Tygodnika Klobucka.pl "

Comments

comments

Written by