BĘDZIE GAZOCIĄG!

30 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji gazu. Dzięki środkom UE Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje następujące inwestycje:
– Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice
– Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, w gminach Kłobuck, Krzepice, Opatów i Wręczyca Wielka. W ramach projektu doprowadzony zostanie gazociąg, który umożliwi dostawę gazu do odbiorców na obszarze dotąd nieposiadającym sieci gazociągów. Jest to jeden z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego.

Inwestycja obejmie 4 zadania:
– gazociąg zasilający na odcinku Aleksandria – Pierzchno – zakładana całkowita długość sieci wysokiego ciśnienia: ok 17,64 km;
– gazyfikacja gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka – łącznie planowane do wybudowania 47,61 km gazociąg średniego ciśnienia;
– -gazyfikacja gmin Opatów i Krzepice I etap. Gazociąg ś/c w gminie Opatów – zakładane wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej długości 18,91 km.
– gazyfikacja gmin Opatów i Krzepice etap II. Gazociąg ś/c w gminie Krzepice – zakładane do wybudowania łącznie 19,73 km sieci gazowej średniego ciśnienia.

Długość całkowita wybudowanej w wyniku realizacji projektu sieci gazowej (łącznie): 103,89 km. Szacunkowa wartość całkowita projektu to ponad 76,6 mln złotych, z czego dofinansowanie UE w ramach POIiŚ 2014-2020 wyniesie ok. 38 mln złotych.

Comments

comments

Written by