Nowa ordynacja

ZOSTAŁA UCHWALONA PRZEZ SEJM NOWELIZACJA ORDYNACJI WYBORCZEJ !!!
– Projekt nakłada obowiązek prowadzenia transmisji z każdego lokalu wyborczego. Jeżeli będzie to niemożliwe lub wystąpią problemy techniczne, całość ma zostać zarejestrowana. Wszystkie nagrania będą przechowywane przez kolejne 2 lata. Dzięki temu ma wzrosnąć transparentność.
– Nowe obowiązki mają spaść na przewodniczącego komisji wyborczej. Będzie on zobligowany do sprawdzenia każdej karty do głosowania i ogłoszenia reszcie członków, czy głos jest ważny.
– Większe kompetencje ma zyskać Państwowa Komisja Wyborcza, która będzie miała wgląd do wszystkich dokumentów z przebiegu wyborów. PKW otrzyma również możliwość kontroli kart do głosowania.
– Projekt zakłada karę pozbawienia wolności dla osób, które wyniosą karty do głosowania z lokalu wyborczego.
– Zmiany w ordynacji dotyczą także kompetencji mężów zaufania. Od teraz mają oni brać czynny udział w pracach komisji.
– Projekt przewiduje likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach ponad  20 tys mieszkańców.  Ich miejsce mają zastąpić listy z  kandydatami. W zależności do okręgu będzie ich od 3 do 7. Każdy z kandydatów na radnego może startować wyłącznie w województwie, w którym mieszka.
– Projekt likwiduje głosowanie korespondencyjne.
– Nowelizacja wprowadziła też nową definicję znaku „x” na karcie do głosowania. Według noweli znak „x”, to „co najmniej dwie przecinające się linie”, co w założeniu autorów ma zmniejszyć liczbę głosów nieważnych oddanych w wyborach. 
– Wprowadzona zostanie inicjatywa uchwałodawcza w samorządach oraz obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu o wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy. 

Comments

comments

Written by