Wywiad

PIERWSZA CZĘŚĆ WYWIADU Z WÓJTEM GMINY OPATÓW BOGDANEM SOŚNIAKIEM

 Rozmawia Redaktor Naczelny Nowin Kłobuckich Andrzej Zalski.

・    Panie wójcie –pytanie dyżurne. Będzie pan startował w najbliższych wyborach samorządowych?
・    Decyzję zostawiam do swojego osobistego rozstrzygnięcia. Do wyborów mam jeszcze trochę czasu. Odpowiedź dyplomatyczna.

・    Gmina wydaje ponad 5 milionów złotych na dopłatę do oświaty. Czy zamierza  pan w jakiś sposób zniwelować te wydatki?
・     Tak jak zapowiadałem na sesji i na posiedzeniu komisji oświaty, rok szkolny 2018/19 jest pierwszym w którym trzeba porządkować finanse gminnej oświaty. Mam nieekonomiczną strukturę placówek, dodajemy dość duże dofinansowanie do tego co dostajemy z budżetu państwa, więc to teraz jest zadanie numer jeden. Żeby w ciągu dwóch lat wykrystalizować siatkę która w naszych warunkach będzie optymalna. 

・    Jakie to będą działania z pana strony?
・    Na ten moment możemy robić to na co dostajemy zgodę z kuratorium. Według nowego uregulowania prawnego w przepisach przejściowych kurator na wiele przedsięwzięć musi wyrazić zgodę. Ponieważ w roku szkolnym 2018/19 z zapowiedzi wynika kurator nie będzie pozytywnie opiniował wniosków o zamykanie placówek, pozostają działania organizacyjne. Związane z optymalizacją zatrudnienia, oraz zniwelowaniem zajęć w klasach mało licznych. Poprzez łączenie klas i roczników. Na ten moment tylko na to możemy sobie pozwolić. Zobaczymy jaki będzie efekt tych działań. Liczę też na przejście na świadczenia emerytalne tych osób które mają takie uprawnienia. Przyniosło by to wymierne oszczędności.  Nie mniej przy każdym takim uprawnieniu wniosek musi złożyć sam zainteresowany świadczeniem. 

・    Załóżmy że pan otrzymuje te klasy – nawet te jednoosobowe – to zapotrzebowanie na nauczycieli się nie zmniejszy.
・     Jeśli utrzymać ten status quo który jest to tak. Byłby to działa  bezsensowne. Uważam że jest pole do działania jeśli chodzi o łączenie tych klas,  ewentualnie – jeśli doszło by do takiej sytuacji – jeśli rodzice sami przeniosą dzieci – likwidacja roczników.  Jest to żywy organizm i nie da się tego do końca zaprogramować. Obserwujemy ruchy  i staramy się reagować.

・    Panie wójcie jeśli dyrektor szkoły utworzy klasy dwu- trzyosobowe, do czego ma w tej chwili prawo, jak pan zareaguje? Zwiększy Pan zatrudnienie nauczycieli.
・    Dyrektor jako przełożony swoich pracowników, ma uprawnienia i będzie staram się utrzymywać to co jest do tej pory. Wydam takie wytyczne dotyczące projektowania arkuszy organizacyjnych  na które będzie zgoda kuratorium. Natomiast zawrę w swoim Zarządzeniu najbardziej optymalne warunki. Myślę, że uda się w ten sposób wypracować oszczędności. 

・    Pan mówi o Zarządzeniu Wójta do projektów organizacyjnych szkół?
・    
Tak, mówię o zarządzeniu, w którym zawrę wytyczne według których dyrektorzy szkół będą organizowali arkusze organizacyjne.  Także w tej sprawie ma  dużo do powiedzenia, dzięki nowym przepisom ma kurator z którym muszę uzgadniać. 

・    Jak to się stało że mamy w gminie trzy klasy jednoosobowe?
・    To decyzja rodziców. Dzieci jest więcej, ale to rodzic decyduje do której szkoły posłać swoją pociechę. 
・    Mam na myśli szkołę czy  klasę. Jak to funkcjonuje?
・    Funkcjonuje sztucznie. Niektóre zajęcia można łączyć z wyższym rocznikiem inne nie. I to jest największy problem. Efekt jest inny niż się to wydaje powszechnie. Dziecko w jedno czy dwuosobowej klasie źle się czuje. Ponad to  nie oznacza to,że poziom edukacji jest wyższy, wręcz odwrotnie. 

・    To znacz, że jeśli będzie zapisany jeden uczeń do pierwszej klasy to pan będzie tą klasę prowadził?
・    Będę próbował tak zrobić żeby nie było tej pierwszej klasy. Właśnie na tym będzie polegać moja optymalizacja. I temu  będzie służyło moje Zarządzenie.
・    Jednym słowem oświatę w gminie Opatów na dzień dzisiejszy może w jakimś stopniu zreformować tylko Wójt. Trudne zadanie na najbliższy czas czeka pana Wójta Bogdana Sośniaka. Nie ma czego mu pozazdrościć. Życzymy Mu powodzenia.

Andrzej Zalski.


 

Comments

comments

Written by