Dalszy ciąg wywiadu

KANALIZACJA A  XXI WIEK !!!
Wywiad z wójtem Bogdanem Sośniakiem dla gazety Nowiny Kłobuckie..

・     Trwa rozbudowa kanalizacji w Iwanowicach Dużych. Jakiego rzędu to jest koszt?
・    Gmina tam dopłaca około 2 milionów złotych, samo zadanie to jest około 6 milionów złotych.  Otrzymujemy dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Liczę wszystkie koszty. W moim przekonaniu hierarchia potrzeb jest taka: Najpierw uporządkować finanse oświatowe po to żeby stworzyć sobie bufor na działa na remontowe i inwestycyjne.  Potem przygotowania do kanalizacji. Mamy XXI wiek, trudno tolerować brak takich urządzeń. A mamy sporo białych plam na terenie gminy. Wiadomo że kanalizacja jest najdroższą ze wszystkich inwestycji drogowych. Bez wsparcia z zewnątrz nie jesteśmy wstanie wiele zrobić. 
・    Jeśli chodzi o kanalizację. Jakie są plany?
・    Na ten moment przygotowujemy dokumentację dla Zwierzyńca Pierwszego. Są już wykonane mapy do celów projektowych, rozpoczęła się praca koncepcyjna jeśli chodzi o zlokalizowanie sieci. Rozpatrujemy Zwierzyniec Pierwszy w połączeniu ze Zwierzyńcem Drugim. Można odprowadzać ścieki do oczyszczalni opatowskiej lub do oczyszczalni firmy „Maskpol”. Tu kierunek jest już określony. Kanalizacja ma też swoje uzasadnienie jeśli chodzi o część Wilkowiecka i część Waleńczowa. To są wsie mocno rozproszone i tam w zasadzie nie da się zrobić jednej sieci żeby objąć wszystkie posesje. W związku z tym ta część której zabudowa kwalifikuje do zorganizowania sieci to jest na etapie przygotowań. Potem będziemy szukali środków na sfinansowanie inwestycji. Kończą się środki europejskie, ale zostają środki Funduszu Ochrony Środowiska. Nimi też można się posiłkować. Kondycja gminy jest taka że na razie pozwala na zaciąganie pożyczek na takie przedsięwzięcia. 

・    Na sesji poinformował pan, że kanalizacja w Zwierzyńcu Pierwszym nie obejmie ulicy Dębowej.
・    To będzie do projektowane niemalże równolegle. A tak w ogóle  bym tego nie przesądzał. Przygotowania dokumentacji to jest jedno a potem przygotowania do realizacji czyli znalezienie źródeł finansowania to drugie. Nauczeni poprzednim doświadczeniem, że zbyt rozlegle zadanie w konkursach czasem przepada, stwierdziliśmy że lepiej czasem zaadaptować dane zadanie i wydzielić ulice które można potem zrobić w oparciu o środki własne lub środki Funduszu Ochrony Środowiska. Co nie znaczy, że tam nie będzie tej kanalizacji. Na ten moment szybciej i ekonomiczniej  można zrobić te drogi o zwartej zabudowie przy drogach powiatowych, przez co musimy uzyskać zgodę na lokalizację tych sieci od zarządcy dróg powiatowych. 

・    To znaczy ze temat „ul. Dębowa” jest podejmowany?.
・    Jest rozważana i nie przesądzał bym w tym momencie że ona będzie robiona równolegle. Wszystko zależy od tego gdzie znajdziemy źródło dofinansowania. I jakie będą jego kryteria. Udział w konkursach nauczył nas że należy stwarzać takie zadania które daje jak największą szansę uzyskania punktów.  Tam są paramenty związane z długością sieci i liczbą mieszkańców przypadającą na kilometr sieci. To kwestie przepompowni. To nie znaczy że którakolwiek ulica jest dyskryminowana.  

・    Mieszkańcy ul. Dębowej mają inne odczucia.
・    Tak to ludzie rozumieją i tak też działo się w Opatowie. Kilka lat po wybudowaniu kanalizacji nadal mamy ulice w Opatowie nieskanalizowane. W Iwanowicach też jest taka uliczka.

・    Ul .Dębowa jest dość duża. Kwalifikuje się do zabudowy zwartej. Twierdzi Andrzej Zalski.
・    Tak jest porównywalna jeśli chodzi o liczbę mieszkańców do innych ulic.
・    Rozumiem że w Iwanowicach Dużych budujemy kanalizację i doprowadzamy jezdnię do stanu pierwotnego.
・    Zasada jest tak że kosztem kwalifikowanym jest doprowadzenie drogi do stanu takiego jaki był przed rozpoczęciem prac.  Ponieważ budowa kanalizacji nie jest oddziaływaniem na całą drogę, tak więc kosztem kwalifikowanym jest tylko odbudowa tej części która ulegnie uszkodzeniu. Będziemy się starali, żeby tą drogę odbudować kompleksowo łącznie z całą nawierzchnią,  chodnikami i odwodnieniem. Zobaczymy jak do tego podejdzie Starostwo. Takie rozmowy zaczniemy gdy będzie duże zaawansowanie robót. 
.
 –    DROGI  TEMAT MORZE– wiadomo, że w związku z tym, że oświata tyle gminę kosztuje,  to pieniędzy na infrastrukturę drogową brakuje wręcz ich nie ma.
 –    .
Trzecią kolejną sprawą są drogi. Tu też szukamy wsparcia ze zewnątrz. Ma być ogłoszony program na drogi lokalne. Zobaczymy czy nasza struktura dróg potrafi się tak wpisać w kryteria aby dawało to prawdopodobieństwo pozyskania środków. Są wnioski na drogi potocznie nazywane „dojazdowe do pól” z których korzystamy co roku, to są konkursy  dla dróg gminnych .  Niestety dopłacamy  do zadań własnych powiatu, który decydując się na wymianę powierzchni na swojej drodze która biegnie przez naszą gminę. Powiat  prosi gminę o dofinansowanie do udziału własnego. Dopłacamy  w myśl idei, że drogi powiatowe leżą na terenie gminy i korzystają z nich mieszkańcy gminy. Niejednokrotnie mamy wrażenie że powiat zapomina że nasi mieszkańcy są mieszkańcami powiatu kłobuckiego. Teraz stworzyła się okazja poddania na próbę naszej współpracy. Po wybudowaniu kanalizacji w Iwanowicach Dużych będzie potrzeba doprowadzenia uszkodzonej podczas budowy kanalizacji drogi powiatowej. Będziemy występować do powiatu aby wymienić całą nawierzchnię. Liczymy na partnerskie podejście do naszego projektu przez starostwo. Tym bardziej że koszt wspólnego przedsięwzięcia będzie mniejszy niż gdyby starostwo w innym terminie zmieniało całą nawierzchnię.

・    Czy są jeszcze drogi które będą budowane w najbliższym czasie? Chodzi mi o Zwierzyniec Pierwszy.
・    Decyzji jeszcze nie ma, to jest domena radnych. Myślę, że jak co roku – w marcu wykrystalizują się środki jakie są do dyspozycji w budżecie. I wtedy zostanie podjęta decyzja gdzie i z jakich środków budować drogi.

・    

・    Sprawa chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym. Rozumiem, że będzie budowana droga wraz z chodnikami w Iwanowicach, a z tego co wiem jest rozpoczęta budowa chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym. Jak to się ma jedno do drugiego? Czy to nie jest dyskryminacja? Tym bardziej, że pan starosta dał słowo mieszkańcom Zwierzyńca, że chodnik wybuduje. Ponad to są tam zaangażowane środki sołeckie.
・    Historia budowy chodnika w Zwierzyńcu Pierwszym zaczyna się od funduszy sołeckich. Powiat ustami starosty zadeklarował wykonanie tych chodników, opracowano dokumentację i ja tylko z boku mogą kibicować staroście i zarządcom drogi że wywiążą się z tego zobowiązania. Opracowano dokumentację, zbudowano na razie jeden mały fragment. Są następne środki sołeckie przeznaczone na ten cel. Powinno zostać to wykorzystane. Jest to wkład społeczności lokalnej w zadania powiatu. Ja mogę tylko motywować panów zarządzających tą drogą żeby to zadanie wykonali – zgodnie ze swoją deklaracją. 

・    Zaangażowanie społeczeństwa Zwierzyńca jest dość poważne.  -Mówi Andrzej Zalski- Sołectwo Zwierzyniec Pierwszy zakupiło kostkę pod budowę chodnika który zgodnie z umową ma budować starosta. Ponad to, społeczeństwo włączyło się w budowę 450 metrów ulicy Szkolnej.
・    Tak udział społeczności lokalnej jest bardzo duży i oby takich mechanizmów było coraz więcej. W ten sposób można odnawiać czy nawet budować drogi. Wkład lokalny jest bardzo duży – i w materiał i w robociznę. Myślę że jest to godne naśladowania i za parę tygodni powinniśmy zakończyć tą budowę.

・    Czego by pan sobie życzył na najbliższy czas?
・     Życzył był sobie zrozumienia i wspólnego działania. Ubiegły rok był szczególny i ciężki dla budżetu gminy ze względu na wypłatę dużego zadośćuczynienia o czym było głośno. Obyło się bez zadłużenia gminy ale kosztem ograniczenia zadań remontowych i inwestycyjnych. Taka jest natura naszego gminnego budżetu. Mam nadzieję że w tym roku też się dogadamy co do ustawienia priorytetów. |Czasami wydajemy środki i rezultatów nie widać, na przykład na przygotowanie dokumentacji – to są kwoty kilkudziesięciu jak nie kilkuset tysięcy złotych.  Mówię o kanalizacjach. Mając taki projekt i zgodę na budowę możemy szybciej reagować na pojawiające się możliwości dofinansowania. Łącznie z tym że dzięki temu można inwestycje dzielić, dopasowywać do wymogów i kryteriów konkursów. To jest oznaka naszych czasów.  To osobista refleksja – w takich przedsięwzięciach drogich jak budowa kanalizacji sanitarnych opieka państwa powinna być pomocą a nie konkursem. Często przegrywamy w tych kryteriach z gminami gdzie te parametry zupełnie inaczej się rozkładają.  Mamy taką zabudowę jaką mamy – w Wilkowiecku rozproszoną, w Zwierzyńcu w wzdłuż jednej drogi powiatowej – gęsta, w niełatwym terenie ale nie  przesądzamy z góry że nie spełniamy warunków. Mamy taką rzeczywistość jaką mamy i musimy zrobić wszystko aby te zadania były realizowane. Nie przeniesiemy wsi inne miejsce aby miała łatwiejszą strukturę. Niestety to często decyduje w powodzeniu w konkursie. Kilometraż wodociągów w Wilkowiecku to jest 2/3 sieci wodociągowej w tych miejscowościach z zabudową zwartą. 
・     Dziękuję za rozmowę życzę powodzenia w realizacji założeń.
・    Andrzej Zalski.

Comments

comments

Written by