PŁACZ ALE PŁAĆ !!!


UWAGA !!! KOTYNIA SPECJALISTA OD PODATKÓW !!!

I dobrze, niech będzie. Pan Tadeusz Polak kupił bez dokumentów samochód ciężarowy przeznaczony na złom. Po prostu przeznaczony był na części które wykorzystał w gospodarstwie rolnym. Sprzedający oświadczył że pojazd był wyrejestrowany z racji czego nie było dokumentów. Samochód w 2004 roku oddał na złom. W roku 2012 Burmistrz Miasta Krzepice zażądał od zezłomowanego pojazdu podatku od środka transportu. W piśmie z 25.06.2016 r stwierdził że wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje w przypadku zbycia pojazdu lub wyrejestrowanie pojazdu. Należy zadać pytanie Kotyni jak wyrejestrować samochód którego się nie zarejestrowało. Pan Burmistrz pisze że zezłomowanie pojazdu nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych. Natomiast wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje po wyrejestrowaniu pojazdu. Ponadto udziela instrukcji w jaki sposób należy wyrejestrować skutecznie pojazd. Udziela ponadto instrukcji o tym że nabywca powinien złożyć deklarację na podatek od środka transportu od chwili nabycia w przeciągu 14 dni. Głuchy na przedstawione argumenty. SAMOCHÓD nie był przeznaczony do ruchu. Przede wszystkim aby złożyć deklarację na podatek od środka transportowego trzeba załączyć dokumenty pojazdu których nabywca nie otrzymał od sprzedającego ponieważ stwierdził że pojazd był wyrejestrowany i zezłomowany. Burmistrz i jego ekipa budzą się po ośmiu latach że nie zapłacono podatku za zezłomowany samochód jak twierdzi nabywca. Absurd goni absurd. Nie należy żądać podatku bez złożonego wniosku i deklaracji. Sprawa trwa od 2012 roku. Gmina nalicza podatek od środka transportu. Mieszkaniec się odwołuje od absurdu w wykonaniu samorządowej władzy Krzepic. Sprawa trafia do komornika. Tylko że na jakiej podstawie prawnej. Jak można naliczać podatek bez podstaw prawnych. Czy nie prościej sięgnąć po rozum do głowy i wyjaśniając sprawę , po prostu zakończyć ją.
Andrzej Zalski.

Comments

comments

Written by