DONOSICIELSTWO 

– kto, kogo, z kim i za co? to takie „nasze – polskie” !!! Donosicielstwo – a raczej „informowanie odpowiednich organów o rzekomych, zaobserwowanych nieprawidłowościach”, które niejednokrotnie istnieją tylko w domniemaniu donosiciela – jest bardzo modne w dzisiejszych czasach.  Donosimy Czytaj więcej