Kult amatora?

CZYŻBY „ KULT AMATORA” ??? A może skowyt „mądralińskiego”??? „aksjologia”,”ontoelektronizm”,”ochlokracja”,”inkorporacjonizm sieciowy” ,”dynasta” cały potok słów wyjętych ze słownika wyrazów obcych. Młody Dominik użył ich chyba  po to, aby jego artykuł mógł zaliczać się do tak zwanych „artykułów ambitnych”. Oceny swojej Czytaj więcej