OPINIA PRAWNA

OPINIA PRAWNA  zgodności ze Statutem Gminy Kłobuck przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną w Kłobucku. Wykonanie opinii zlecił Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski w dniu 12 marca 2018 r.. Do wykonania opinii wykorzystano dokumenty takie jak;Protokóły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej nr 1/2017, Czytaj więcej