(NAD)ZWYCZAJNA SESJA

NIENADZWYCZAJNA, Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłobucku. Dyskusja na temat remontów placówek oświatowych. Okazuje się że pani Przewodnicząca Gosławska znowu łamie Statut Gminy. Sesję Nadzwyczajną zwołuje przewodniczący na wniosek burmistrza lub grupy radnych w liczbie 25% stanu radnych którzy przygotowują oprócz tematu projekt Uchwały Rady. W tym przypadku sesja była zwołana na wniosek burmistrza. Pani Gosławska -jak stwierdziła- pozwoliła zmienić sobie temat obrad. Zgodnie ze statutem na wszelkie zmiany w porządku obrad musi wyrazić zgodę zwołujący nadzwyczajną sesję, w tym przypadku Burmistrz. Niezgodnie z porządkiem poruszyła temat zaniedbań w przedszkolu nr.5. Dobrze że zreflektowała się i podniosła ten temat, ale obarczyła winą burmistrza. Okazuje się że plac zabaw jest w złym stanie technicznym. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor przedszkola. To jego obowiązkiem jest utrzymywać w zadowalającym stanie technicznym wszystkich urządzeń na terenie przedszkola. Nie burmistrz odpowiada za bezpieczeństwo w placówce. Natomiast w chwili obecnej powinien wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do dyrektora. Należy podziwiać konsekwencję pani przewodniczącej która tak samo łamie prawo jak dyrektor który nie reaguje na zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa przedszkolaków które znajdują się pod jego opieką . Dlaczego pani Gosławska będąc w przedszkolu na spotkaniu i widząc zły stan urządzeń nie zareagowała nie doniosła o tym do burmistrza. Andrzej Zalski.

Comments

comments

Written by