LIST

Szanowna Redakcjo,

Na stronie Gminy Lipie ukazało się Zarządzenie Wójta Gminy Lipie z dn. 3 lipca 2018r., w którym powołuje się p.o. dyrektora Żłobka w Lipiu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo skoro powstaje nowa instytucja to i ktoś musi nią zarządzać, gdyby nie to, że po. została Pani Olga Michalak zatrudniona w ZS-P w Lipiu, gdzie pełni funkcję dyrektora tegoż Zespołu.  Wprawdzie nie ma zakazu łączenia tych funkcji  i pracy na kilku etatach, ale w praktyce jest to chyba niemożliwe do wykonania. Należy zwrócić uwagę, że równoczesne zajmowanie stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka prowadzi do naruszenia przepisów o normach czasu pracy, ponieważ w każdej placówce dyrektor musi być zatrudniony w pełnym wymiarze etatu. Czas pracy łącznie wyniósłby wówczas 80 godz. tygodniowo, tj. dziennie po 16 godz.  Należy zaznaczyć, że dyr. Zespołu w Lipiu ma obniżone pensum godzin ( 5 godz. dydaktycznych tygodniowo), ale nie może w ramach tego obniżonego pensum i wynagrodzenia wypłacanego w ramach pełnego wymiaru zajęć wykonywać w tym czasie innej pracy.  Zgodnie z prawem wykonanie zajęcia kolidującego z możliwością prawidłowego wykonania obowiązków dyrektora szkoły mogłoby skutkować odwołaniem dyrektora Zespołu ze stanowiska przez organ prowadzący, ale nie w Gminie Lipie! Ta gmina rządzi się swoimi prawami i tutaj wszystko jest możliwe, a szczególnie w kwestii obsadzania stanowisk.

Prosimy o zainteresowanie się tą sprawą. Ocenę postępowania Pani Wójt i Pani Olgi Michalak pozostawiamy mieszkańcom.

 

                                                                                                                       Mieszkaniec Gminy Lipie.

Comments

comments

Written by