…A życie sobie!

OGRANICZENIE SOBIE A ŻYCIE SOBIE!!! CIERPIĄ NA TYM MIESZKAŃCY!!! TIR-y na drogach wiejskich. Do naszej redakcji z prośbą o interwencję zwrócił się mieszkaniec Złochowic. Codziennie jeździ drogą powiatową Waleńczów – Panki i codziennie mija się z samochodami ciężarowymi które korzystają Czytaj więcej

Codzienne opłaty…

Przybliżamy Państwu wykaz opłat jakie opłacamy na co dzień !!! OPŁATY LOKALNE — opłaty za czynności urzędowe lub za korzystanie z infrastruktury na obszarze gminy. Dotyczą one osób fizycznych i osób prawnych, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wyróżniamy Czytaj więcej

Absolutorium

„Jest to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy. Chodzi o to czy zgodnie z prawem wydał pieniądze. Jest to kontrola rady gminy nad działalnością wójta/burmistrza w zakresie wykonania budżetu. Ponadto jest to wyraz ostatecznej oceny działalności Czytaj więcej

KONIEC PRYWATY!

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PSO „Maskpol” SA podjęło uchwałę o zmianach w zarządzie spółki. Walne Zgromadzenie uważane jest za najwyższy organ spółki akcyjnej, gdyż do jego kompetencji należy przesądzanie o najważniejszych sprawach spółki. Decyzją walnego zgromadzenia dokonano zmiany na stanowiskach prezesa Czytaj więcej

Co wolno komisji

 JAKIE KOMPETENCJE POSIADA KOMISJA REWIZYJNA ??? Czy może opiniować lub wnioskować  odwołanie radnego? Chłopakom z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Opatowie Józefowi Chyrze i Tomaszowi Kotowiczowi wydaje się, że komisja może wszystko. Chyra mówi że skoro jest to komisja obligatoryjna Czytaj więcej