Zmorek i kultura

NOWINY KŁOBUCKIE zainteresowane banerem umieszczonym na budynku Gimnazjum w Opatowie o treści „REFORMA TAK LIKWIDACJA NIE”, postanowiły uwieńczyć go w mediach. Okazało się, że zdaniem dyrektora gimnazjum jest to czyn zabroniony. Zdaniem Grzegorza Zmorka zrobienie zdjęcia przez gazetę jest brakiem Czytaj więcej

REFORMA OŚWIATOWA

24 kwietnia w Opatowie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W posiedzeniu wzięli udział:wójt Bogdan Sośniak, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Dorota Grzelińska oraz wszyscy dyrektorzy szkół publicznych gminy Opatów. Głównym tematem była informacja na temat przyszłego Czytaj więcej

Sprawa umorzona

Do prokuratury sprawę skierowało Stowarzyszenie "Projekt Kłobuck" którego reprezentantem jest radny Aleksander Tokarz. Prokurator stwierdził, że społeczna szkodliwość przekroczenia 30 – dniowego terminu zgłoszenia budowy do starostwa jest niewielka i sprawę umorzyła. Sąd podtrzymał stanowisko prokuratury.

Wyrok sądu

  Wyrok Sądu w sprawie byłego dyrektora szkoły w Popowie Sprawa dotyczy byłego dyrektora szkoły w Popowie Andrzeja Zatonia, któremu Wójt Gminy Popów Bolesław Świtała najpierw nie dokonał oceny pracy, następnie całkowicie bezprawnie nie dopuścił do konkursu na dyrektora szkoły. Czytaj więcej

REFORMA TAK…

… LIKWIDACJA NIE? Przejeżdżając wielokrotnie obok Gimnazjum w Opatowie, trudno nie zauważyć baneru wiszącego nad głównym wejściem do szkoły. Wszyscy już wiemy, że się mocno zdezaktualizował. Gmina na ostatniej sesji podjęła uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do zmiany struktury szkolnej Czytaj więcej

ŚCIEKI DO ROWU !!

Gmino nic się nie stało!!! W gminie Opatów jest oczyszczalnia ścieków. Funkcjonować ma do obsługi ścieków bytowych. Ścieków z Opatowa, Nabokowa i Iwanowic Małych. W perspektywie czasu mamy dołączenie się do oczyszczalni mieszkańców Iwanowic Dużych. Złochowice przyłączone są do oczyszczalni Czytaj więcej